Psycholoog Utrecht

Praktijk van Daniëlle van Bourgondien
bg

Over de diverse therapievormen

Therapie is altijd maatwerk omdat ieder mens en iedere situatie uniek is. Er zijn dan ook verschillende onderbouwde en bewezen therapievormen, methoden en technieken ontwikkeld die ons kunnen helpen op een andere manier om te gaan met de problemen die we ervaren.

In onze gesprekken maak ik gebruik van verschillende therapievormen die ik op deze pagina graag even uitleg.

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT is een vrij nieuwe therapievorm, uit Amerika overgewaaid en met een stevige wetenschappelijke basis. Het mooie van ACT is dat het de voordelen van diepgaande therapie combineert met de praktische kant van coaching. ACT stelt dat lijden wordt veroorzaakt door de strijd met onze gedachtes en gevoelens, terwijl de strijd hiertegen onze problemen vaak juist in stand houdt. In de sessies leer je dan ook om anders om te gaan met gedachtes en gevoelens, ze niet te bestrijden, waardoor je veel meer energie overhoudt om je richten op dat wat jouw leven waardevol maakt. Een ACT-traject doorloopt een aantal thema’s die met leuke simpele oefeningen worden onderbouwd, zodat je ze eigen kunt maken. Door hier ook thuis mee te oefenen krijg je tools in je mentale gereedschapskist waar je voor de rest van je leven wat aan hebt. ACT is namelijk vooral ook een levenshouding.

Bekijk hieronder een korte introductie over ACT (Engelstalig)


Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT)

Net als ACT valt IBCT onder de derde generatie gedragstherapie, die zich richt op het trainen van bewustzijn, acceptatie en anders leren omgaan met ongewenste emoties en gedachtes. Ieder stel heeft wel eens ruzie of onenigheid, maar als patronen steeds terugkeren of heel hoog oplaaien kan het veel effect hebben op je persoonlijke welzijn en op de intieme band. IBCT gaat er vanuit dat veel problemen tussen partners ontstaan vanuit persoonlijke verschillen, emotionele gevoeligheden, moeilijke situaties en destructieve communicatiepatronen. De gesprekken richten zich in het begin op acceptatie en van deze verschillen en tolerantie daarvan in jezelf, om van daaruit te richten op wat wél mogelijk is, zoals anders leren communiceren. Net als ACT combineert IBCT de voordelen van diepgaande therapie met concrete, praktische coaching en krijgen jullie oefeningen voor thuis mee.

Bekijk hieronder een korte introductie over IBCT (Engelstalig)


Persoonsgerichte experiëntele therapie

Deze therapievorm stelt jou als persoon centraal, in plaats van jouw symptomen of klachten. Het richt zich op jouw belevingswereld en de wens tot verandering en het uitgangspunt is dat je zelf kiest op welke wijze jij je leven vormgeeft. In de sessies leer je jezelf beter kennen en leer je je mogelijkheden beter te benutten, en tegelijk je beperkingen te omarmen. Je gaat je hierdoor meer ‘jezelf’ voelen en leert hoe je patronen zijn ontstaan, hoe behulpzaam het destijds was en hoe onhandig het nu voor je is, zonder dat je jezelf hierom veroordeelt. Op basis van jouw wens bepalen we samen globaal hoeveel sessies we denken nodig te hebben, we stellen een voorlopig doel op en stellen dit waar nodig tussentijds bij. Aan de hand van onze gesprekken, de vragen die ik je voorleg en de oefeningen die we doen ga je jezelf weer als meer ‘heel’ ervaren.


Mindfulness

Therapie gericht op mindfulness beoefent vooral het trainen van bewustwording van aandacht voor het huidige moment. We worden vaak geleefd door dat wat ons verstand ons vertelt en wat we niet goed hebben gedaan, of juist nog moeten doen. Met het beoefenen van mindfulness breng je je aandacht terug naar het nu, naar alles wat je via je zintuigen ervaart. De stoel waar je op zit, de geluiden die je hoort, de geuren die je ruikt, de kleuren die je ziet en zo ook de gedachtes en gevoelens die door je heen gaan. En het bijzondere is: onderzoek toont aan dat het regelmatig en gedurende een aantal weken beoefenen van mindfulness-meditatie de hersenen verandert op een gunstige manier. Zo heeft het onder andere een positieve invloed op zintuiglijk waarnemen, emotieregulatie, geheugen, stress en empathie.

In de sessies doen we bekende mindfulness-oefeningen, maar leer ik je ook dat het beoefenen van een houding van mindfulness niet alleen beperkt is tot het zitten op een stoel. Ik leer je hoe je dit kunt integreren in je dagelijks leven, zélfs als je reist of schoonmaakt.

Bekijk hieronder een korte introductie over Mindfulness (Engelstalig)


Psycholoog Van Bourgondien in Utrecht

Daniëlle van Bourgondien

  • Geregistreerd psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen